Przejdź do treści

Scheduler

Harmonogram to lista zadań do wykonania w określonych porach w sposób cykliczny. Cykl może być minutowy, godzinny, dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny. Konfiguracja zadania jest podobna do konfiguracji cron.

Scheduler - List

Strona zawiera tabelę ze skonfigurowanymi pozycjami oraz przycisk dodawania nowych. W tabeli widoczne są parametry ustawione dla każdej pozycji, oraz przyciski do aktywowania/dezaktywowania, edycji czy też usunięcia pozycji.

Scheduler - Form

Formularz dodawania i edycji wygląda tak samo i zawiera następujące pola:

 • nazwy
 • działania: sterowanie wyjściem OUT lub PWM, ustawienie wirtualnej zmiennej VAR, restart urządzenia, reset naliczonej energii, sterowanie OLED.
 • wartość działania, do wyboru dla działań OUT, PWM i VAR
 • zestaw pól określający czasy wykonywania działania (w każdym polu można wybrać wiele opcji):
  • miesiąc - numery od 1 do 12, puste pole jest równoznaczne z wyborem wszystkich opcji
  • dzień miesiąca - numery od 1 do 31
  • dzień tygodnia - wybór dni tygodnia
  • godzina - numery od 0 do 23
  • minuta - numery od 0 do 59
  • sekunda - numery od 0 do 59
 • aktywacja harmonogramu
 • opis kiedy działanie zostanie wykonane

Wprowadzanie danych

W polach miesiąc, dzień miesiąca, godzina, minuta, sekunda można wprowadzać dane w następujących formatach:

 • jako pojedyncze liczby, np. 2 lub 4
 • jako dwie liczby rozdzielone myślnikiem, np. 2-4, co oznacza zakres od 2 do 4 włącznie
 • jako liczba poprzedzona */, np. */3, co oznacza wybranie co 3 pozycji, zaczynając od pierwszej

Warto przy tym pamiętać, że pozostawienie tych pól (również dnia tygodnia) jako puste jest równoznaczne z wyborem wszystkich opcji czy też nie filtrowaniem po danym parametrze.

Uwaga

Pole Sekunda nie powinno być pozostawione puste ani też zawierać wartości oddalonych od siebie o mniej niż 5. Niezastosowanie się do zaleceń może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.


Ostatnia aktualizacja: 2023-08-04
Powrót do góry