Przejdź do treści

PWM i Regulatory

Pwm

Elementy strony

 1. Konfiguracja wyjść PWM.

  1. Pola ustawiania częstotliwości dla wyjść PWM1 - PWM3 (identyczna wartość dla całej grupy).
  2. Nazwy, sterowanie i konfiguracja wyjść PWM.

   W górnej części znajdują się pola ustawiania nazw, przyciski przełączania stanu wyjść, suwak i pole ustawiania współczynnika wypełnienia.

   W dolnej części są pola konfiguracyjne:

   • Aktywny niski - służy do odwrócenia działania włącznika i współczynnika wypełnienia.
   • Tryb ON/OFF - zaznaczenie tego pola powoduje, że wyjście PWM zmienia się w wyjście dwustanowe: włącz/wyłącz.
   • Czas rozjaśniania/ściemniania - po ustawieniu, wypełnienie PWM będzie zmieniane w czasie, zdefiniowanym w tym polu (w sekundach).
 2. Sekcja konfiguracji regulatora, opisana poniżej.

Regulatory

Funkcja jest w fazie rozwoju.

Regulator PID

Regulator PID służy do wysterowania wyjścia PWM w zależności od parametru wejściowego tak, aby uzyskać minimalny uchyb czyli różnicę pomiędzy wartością zadaną i zmierzoną.

Typowym przykładem wykorzystania jest sterowanie mocą grzałki, tak aby utrzymywać zadaną temperaturę. Wysterowanie poprzez współczynnik wypełnienia PWM, w odróżnieniu od działania 2-stanowego (włącz/wyłącz) z histerezą.

Regulator zawiera 3 człony (współczynniki):

 • proporcjonalny Kp - kompensuje uchyb bieżący
 • całkujący Ki - kompensuje akumulację uchybów z przeszłości
 • różniczkujący Kd - kompensuje przewidywane uchyb w przyszłości

Obecnie regulator PID ma charakter eksperymentalny i należy przetestować działanie układu przed pozostawieniem bez dozoru.


Ostatnia aktualizacja: 2023-08-04
Powrót do góry