Przejdź do treści

Odpowiedzi JSON/XML

Lan Kontroler poza opisanymi zapytaniami HTTP udostępnia również dane w postaci plików, które mogą być odczytywane również przez zapytania HTTP.

Wewnętrznie odpowiedzi są budowane z szablonów, które są uzupełniane danymi z urządzenia. Dane są wstawiane w miejsce znaczników <!--#VARIABLE-->.

Jeśli chcesz zmodyfikować lub stworzyć własny interfejs WWW dla LK, możesz zapoznać się ze strukturą szablonów i wykorzystywanych w nich zmiennych. W celu uzyskania szczegółowych informacji i wsparcia prosimy o kontakt na tinycontrol.pl.

Lista odpowiedzi


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-24
Powrót do góry