Przejdź do treści

Sterowanie inteligentną wtyczką WiFi z Lan Kontrolera

Smart WiFi Plugs

Wymagane

 1. Inteligentna wtyczka (oparta na ESP8266, wykorzystująca oprogramowanie Tuya, np. Gosund SP111) z załadowanym oprogramowaniem Tasmota.
 2. Lan Kontroler v3.5+.

Instrukcja

 1. Na stronie Klient HTTP wprowadzić w polu Adres serwera 2 tekst <ADRES IP WTYCZKI>:80/cm?cmnd=Power %44, gdzie w miejscu %44 będzie podstawiany stan wyjścia out1, zgodnie z opisem pod formularzem.

  LK3 setup 1

 2. Na stronie Zdarzenia dodać zdarzenie OUT1 = 1 => http2 i je włączyć.

  LK3 setup 2

W efekcie stan wyjścia out1 odpowiada stanowi wtyczki - gdy zmieni się stan wyjścia LK, stan wtyczki zostanie również zmieniony za pomocą polecenia HTTP.

Możesz użyć innego pola Adres serwera i innego wyjścia out lub możesz powiązać stan wtyczki z inną wartością z LK, np. z odczytem temperatury.

Przygotowanie wtyczki z oprogramowaniem Tasmota

Jeśli wtyczka nie ma zainstalowanego oprogramowania Tasmota, będziesz potrzebować dodatkowo:

 1. Komputer z systemem Linux z adapterem WiFi (np. Raspberry Pi 3B/3B+/4B).
 2. Urządzenie WiFi (np. smartfon).

Prezentowana instrukcja zawiera opis dla Raspberry Pi 4B, smartfona z systemem Android, wtyczki Gosund SP111 oraz Lan Kontrolera v3.5+ (HW 3.7). Dlatego niektóre kroki mogą się nieco różnić w przypadku korzystania z innych komponentów.

Przygotowanie komputera z systemem Linux

 1. Przygotować kartę SD z systemem.
  1. Pobrać program do wgrywania obrazu systemu na kartę SD, np. balenaEtcher lub Raspberry Pi Imager.
  2. Pobrać obraz systemu, np. Raspberry Pi OS Lite ze strony raspberrypi.org.
  3. Po wgraniu obrazu można dodać na partycji boot plik o nazwie ssh (bez rozszerzenia), w celu uruchomienia serwera SSH.
 2. Przygotować oprogramowanie Raspberry Pi.

  1. Uruchomić Raspberry Pi z przygotowaną kartą i połączeniem Ethernet do Internetu.
  2. Połączyć się z Raspberry Pi przez ssh, domyślne dane logowania to pi:raspbery.
  3. Wpisać polecenie sudo raspi-config, przejść do sekcji Advanced Options i wybrać Expand Filesystem. Przy wyjściu z raspi-config powinno pojawić się pytanie o restart, który trzeba wykonać.

   raspi-config

  4. Zaktualizować system i zainstalować potrzebne pakiety, wpisując kolejne polecenia w konsoli (po każdym może być wymagane potwierdzenie):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get dist-upgrade
   sudo apt-get install network-manager
   sudo apt-get install git
   

Instalacja i użycie tuya-convert

 1. Zainstalować aplikację tuya-convert do wgrywania innego firmware do wtyczki.

  git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
  cd tuya-convert
  ./install_prereq.sh
  
 2. (Opcjonalnie) Pobrać nowszy firmware Tasmota (np.v8.5.1 tasmota-lite.bin).

  cd files
  wget https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v8.5.1/tasmota-lite.bin
  mv tasmota.bin tasmota-included.bin
  mv tasmota-lite.bin tasmota.bin
  cd ..
  
 3. Uruchomić aplikację i działać zgodnie z jej instrukcjami w celu wgrania nowego oprogramowania.

  ./start_flash.sh
  

  Na początku należy zatwierdzić yes + enter. Później mogą się pojawić pytania o zwolnienie portów (np. 53 zajmowany przez dnsmasq), przy których należy odpowiedzieć y.

  Start Flash

  Następnie uruchomić wtyczkę oraz połączyć smartfon z siecią wskazaną w instrukcji (w tym wypadku vtrust-flash). Potwierdzić enter, po chwili wybrać firmware Tasmota (w tym wypadku 3 tasmota.bin).

  Start Flash

Konfiguracja wtyczki z firmware Tasmota

 1. Połączyć się z siecią tasmota_XXXX, odwiedzić w przeglądarce adres 192.168.4.1, uzupełnić formularz połączenia z siecią WiFi.
 2. Znaleźć adres urządzenia w wskazanej sieci WiFi i odwiedzić go w przeglądarce.

  Tasmota 1

 3. (Opcjonalnie) Urządzenie można też połączyć z serwerem mqtt.ats.pl jako WR-01, dzięki czemu można nim sterować z poziomu aplikacji ATS MQTT Client. Informacje na temat powiązania urządzenia z serwisem mqtt.ats.pl znajdziesz tutaj.

  Info

  Nie udostępniamy już zmodyfikowanej wersji firmware Tasmota, ponieważ dodaliśmy obsługę standardowej wersji po stronie serwera. W razie problemów z połączeniem urządzenia i/lub zbieraniem danych, proszę o kontakt przez formularz kontaktowy na mqtt.ats.pl.

 4. Przejść do sekcji Configuration i następnie Configure Other.

  Tasmota 2

 5. Wprowadzić w polu Template (pierwsza opcja to czerwony LED przy włączonej wtyczce, a druga to niebieski LED) i zaznaczyć Activate:

  {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
  
  {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[158,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
  

  Możesz znaleźć szablony dla innych urządzeń tutaj.

  Tasmota 3

 6. W celu uzyskania dokładniejszych pomiarów zużycia energii wymagana jest kalibracja.

  Kalbracja polega na ustawieniu trzech parametrów CurrentCal, PowerCal i VolatageCal, i jest opisana tutaj.

  Tasmota 4

  Tasmota 5