Przejdź do treści

Klient HTTP

Strona Klient HTTP umożliwia skonfigurowanie okresowego wysyłania żądań HTTP, a także żądań HTTP do wykorzystania w funkcji Zdarzenia.

Klient HTTP

Elementy strony

Formularz konfiguracji klienta HTTP zawiera pola:

 • włączenia funkcji wysyłania za pośrednictwem modułu GSM zamiast połączenia Ethernet
 • włącz cykliczne wysyłanie zapytań na pierwszy adres
 • używanie podwójnego znaku % do wstawiania odczytów z urządzenia (pozwala na wprowadzanie znaku %)
 • używanie Digest Authentication (po próbie z Basic Authentication)
 • okres wysyłania cyklicznego zapytania
 • adresy serwerów lub raczej adresy URL do zapytania (do 4), w formacie <host>:<port>/<ścieżka>

Konfiguracja klienta HTTP

Klient wysyła zapytania HTTP metodą GET na wskazany serwer i port co określony czas.

W zapytaniu można wstawić wartości z czujników przy pomocy specjalnego wyrażenia %XXXAB, przy czym B jest tylko używane w OLED, a w kliencie HTTP pomijane. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Przykładowe zapytanie HTTP GET do serwera thingspeak, zapisujące wartość z czujnika T1 na serwer

W pole Adres serwera wpisać:

api.thingspeak.com:80/update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=%141

W efekcie na serwer wysyłany jest następujący tekst, w którym można zauważyć podstawienie wartości czujnika we wskazane miejsce:

update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=26.3

Zapytanie można też wysłać ręcznie z poziomu przeglądarki internetowej bez udziału LK3 poprzez wklejenie/wpisanie poniższego tesktu w pasku wyszukiwania:

http://api.thingspeak.com/update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=26.3

Pełna zawartość zapytania:

GET /update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=26.3 HTTP/1.0
Host: api.thingspeak.com
Connection: close

Kody odczytów

Bieżące odczyty z czujników i wybrane parametry z urządzenia mogą być pobierane przy pomocy specjalnego formatu do: zapytań klienta HTTP, wyświetlania na wyświetlaczu OLED, tekstów emaili oraz SMSów (od HW3.5+ SW 1.40).

Format dla klienta HTTP to %XXXA, a dla OLED %XXXAB (z dodatkowym parametrem B). Jest tak od wersji HW3.5+ SW 1.36, dla poprzednich wersji dla klienta HTTP to %XXA, a dla OLED %XXAB.

 • % – znak rozpoczynający specjalny format
 • XXX – numer czujnika, koniecznie trzycyfrowa wartość (lista kodów poniżej)
 • A – dzielnik, zakres 0-3, pozwala dopasować miejsce po przecinku dla konkretnego odczytu, ponieważ wartości są zwracane w liczbach całkowitych

  • 0 – nie dziel wartości
  • 1 – podziel przez 10
  • 2 – podziel przez 100
  • 3 – podziel przez 1000

  Inny efekt dzielnika dla niektórych odczytów

  W przypadku niektórych zmiennych dzielnik A działa inaczej:

  • UPTIME:
   • 0 - wartość w sekundach
   • 1 - wartość w minutach
   • 2 - wartość w godzinach (przed SW 1.44 wartość w sekundach)
   • 3 - wartość w formacie dd hh:mm:ss (przed SW 1.44 wartość w godzinach)
  • Time:
   • 0 - hh:mm:ss
   • 1 - hhmmss
  • Date:
   • 0 - yyyy-mm-dd
   • 1 - yyyymmdd

  Zalecane ustawienia dzielnika

  Dzielnik powinien przyjmować następujące wartości aby odczyty były w tym samym formacie jak na stronie:

  • 0 dla OUT, PWM, INPD, INPA_RAW, CO2
  • 1 dla T1, H1, DS, PM
  • 2 dla P1, INPA, VCC/VIN, TEMP
  • 3 dla POWER, ENERGY, DIFF (od HW 3.5+ SW 1.49. Wcześniej wartość A dla DIFF powinna wynosić 1, 2 lub 3, w zależności od wybranych w nim odczytów)
 • B - obcinacz, zakres 0-9, skraca zapis o zadaną ilość znaków

Lista kodów odczytów

{
  "000": "INPA1",
  "001": "INPA2",
  "002": "INPA3",
  "003": "INPA4",
  "004": "INPA5",
  "005": "INPA6",
  "006": "VCC",
  "007": "INPA1_RAW",
  "008": "INPA2_RAW",
  "009": "INPA3_RAW",
  "010": "INPA4_RAW",
  "011": "INPA5_RAW",
  "012": "INPA6_RAW",
  "013": "TEMP",
  "014": "T1",
  "015": "H1",
  "016": "DS1",
  "017": "DS2",
  "018": "DS3",
  "019": "DS4",
  "020": "DS5",
  "021": "DS6",
  "062": "DS7",
  "063": "DS8",
  "022": "DIFF1",
  "023": "DIFF2",
  "067": "DIFF3",
  "103": "DIFF4", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "104": "DIFF5", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "105": "DIFF6", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "035": "POWER1",
  "036": "POWER2",
  "037": "POWER3",
  "038": "POWER4",
  "106": "POWER5", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "107": "POWER6", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "039": "ENERGY1",
  "040": "ENERGY2",
  "041": "ENERGY3",
  "042": "ENERGY4",
  "108": "ENERGY5", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "109": "ENERGY6", // dodane w HW 3.5+ SW 1.49
  "043": "OUT0",
  "044": "OUT1",
  "045": "OUT2",
  "046": "OUT3",
  "047": "OUT4",
  "048": "OUT5",
  "049": "PWM0",
  "050": "PWM1",
  "051": "PWM2",
  "052": "PWM3",
  "053": "INPD1",
  "054": "INPD2",
  "055": "INPD3",
  "056": "INPD4",
  "065": "PM1.0",
  "057": "PM2.5",
  "066": "PM4.0",
  "058": "PM10.0",
  "059": "P1",
  "060": "CO2/GMQ125", // zmienione w HW 3.5+ SW 1.49
  "061": "UPTIME",
  "064": "IP",
  "068": "Distance sensor",
  "069": "Time",
  "070": "Date",
  "071": "m1",
  "072": "m2",
  "073": "m3",
  "074": "m4",
  "075": "m5",
  "076": "m6",
  "077": "m7",
  "078": "m8",
  "079": "m9",
  "080": "m10",
  "081": "m11",
  "082": "m12",
  "083": "m13",
  "084": "m14",
  "085": "m15",
  "086": "m16",
  "087": "m17",
  "088": "m18",
  "089": "m19",
  "090": "m20",
  "091": "m21",
  "092": "m22",
  "093": "m23",
  "094": "m24",
  "095": "m25",
  "096": "m26",
  "097": "m27",
  "098": "m28",
  "099": "m29",
  "100": "m30",
  "101": "RHEWA 82comfort", // dodane w HW 3.5+ SW 1.38
  "102": "IAQ", // dodane w HW 3.5+ SW 1.40
  "024": "DUX0",
  "026": "DUX1",
  "028": "DUX2",
  "030": "DUX3",
  "032": "DUX4",
  "034": "DUX5",
  "025": "DUX6",
  "027": "DUX7",
  "029": "DUX8",
  "031": "DUX9",
  "033": "DUX10",
}
{
  "00": "INPA1",
  "01": "INPA2",
  "02": "INPA3",
  "03": "INPA4",
  "04": "INPA5",
  "05": "INPA6",
  "06": "VIN",
  "07": "INPA1_RAW",
  "08": "INPA2_RAW",
  "09": "INPA3_RAW",
  "10": "INPA4_RAW",
  "11": "INPA5_RAW",
  "12": "INPA6_RAW",
  "13": "TEMP",
  "14": "T1",
  "15": "H1",
  "16": "DS1",
  "17": "DS2",
  "18": "DS3",
  "19": "DS4",
  "20": "DS5",
  "21": "DS6",
  "62": "DS7",
  "63": "DS8",
  "22": "DIFF1",
  "23": "DIFF2",
  "81": "DIFF3",
  "35": "POWER1",
  "36": "POWER2",
  "37": "POWER3",
  "38": "POWER4",
  "39": "ENERGY1",
  "40": "ENERGY2",
  "41": "ENERGY3",
  "42": "ENERGY4",
  "43": "OUT0",
  "44": "OUT1",
  "45": "OUT2",
  "46": "OUT3",
  "47": "OUT4",
  "48": "OUT5",
  "49": "PWM0",
  "50": "PWM1",
  "51": "PWM2",
  "52": "PWM3",
  "53": "INPD1",
  "54": "INPD2",
  "55": "INPD3",
  "56": "INPD4",
  "65": "PM1.0",
  "57": "PM2.5",
  "66": "PM4.0",
  "58": "PM10.0",
  "59": "P1",
  "60": "CO2",
  "61": "UPTIME",
  "64": "IP",
  "67": "sdm1 (Voltage/Total system power)",
  "68": "sdm2 (Current/Import Energy since last reset)",
  "69": "sdm3 (Active power/Export Energy since last reset)",
  "70": "sdm4 (Apparent power/Total Energy)",
  "71": "sdm5 (Reactive power/Settable total Energy)",
  "72": "sdm6 (Power factor/Settable import Energy)",
  "73": "sdm7 (Phase angle/Settable export Energy)",
  "74": "sdm8 (Frequency/Import power)",
  "75": "sdm9 (Import active energy/Export power)",
  "76": "sdm10 (Export active energy/-)",
  "77": "sdm11 (Import reactive energy/-)",
  "78": "sdm12 (Export reactive energy/-)",
  "79": "sdm13 (Total active energy/-)",
  "80": "sdm14 (Total reactive energy/-)",
  "24": "DUX0",
  "26": "DUX1",
  "28": "DUX2",
  "30": "DUX3",
  "32": "DUX4",
  "34": "DUX5",
  "25": "DUX6",
  "27": "DUX7",
  "29": "DUX8",
  "31": "DUX9",
  "33": "DUX10",
}

Aktualna lista kodów odczytów jest dostępna na stronie Lan Kontrolera w sekcjach, w których może być wykorzystana: Klient HTTP, OLED, E-mail, Port szeregowy > GSM SIM800L. Wygląda ona jak poniżej (fragment ze strony Klient HTTP).

Klient HTTP - lista kodów odczytów

Wykorzystanie z kamerą Dahua

Klienta HTTP można wykorzystać do wysyłania danych do wyświetlenia na obrazie kamery Dahua, np. odczyty z czujników.

W tym celu należy skonfigurować klienta HTTP na LK w następujący sposób:

 • zaznaczyć Użyj Digest Authentication
 • w polu Adres serwera 1 wpisać <NAZWA_UŻYTKOWNIKA>:<HASŁO>@<ADRES_IP_KAMERY>:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ChannelTitle[0].Name=<TEKST_DO_WYŚWIETLENIA>, np. admin:admin@192.168.1.14:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ChannelTitle[0].Name=T %0141 H %0151|U %061 (%0141 - odczyt T1, %0151 - odczyt H1, %061 - uptime). Ewentualnie można wybrać inne pole adresu, ale dla pierwszego jest dostępna funkcja cyklicznego wysyłania. Pozostałe pole mogą być wykorzystane w funkcji Zdarzeń, tak by, np. warunkowo ustawiać różne teksty.
 • zaznaczyć Włącz okresowe wysyłanie (tylko pierwszy adres)
 • ustawić Okres wysyłania na 30 (im mniejsza wartość tym częstsze aktualizacje tekstu na widoku kamery)

W efekcie na widoku kamery będzie widoczny zadany tekst, który będzie aktualizowany co 30 sekund. Na obrazie poniżej jest przedstawiony omawiana funkcja na kamerze Dahua IPC-HFW5241T-ASE. Na kamerze jest wyłączony dostęp HTTPS (System > Safety > HTTPS), ponieważ LK obecnie nie obsługuje zapytań HTTPS, tylko HTTP.

Dahua