Przejdź do treści

Port szeregowy

/stm.cgi?usart_sensor

Wybierz moduł podłączony do portu szeregowego.

GET /stm.cgi?usart_sensor=A
 • A to podłączony moduł, liczba całkowita 0-9

  {
    "0": "OFF",
    "1": "GSM SIM800L",
    "2": "DURALUX",
    "3": "PM SDS011",
    "4": "CO2 MH-Z16/19",
    "5": "PM SPS30",
    "6": "Bar/Qr Code Scanner",
    "7": "Ultrasonic distance sensor",
    "8": "RHEWA 82comfort", // dodany w SW 1.38
    "9": "GMQ125", // dodany w SW 1.40
  }
  
  {
    "0": "OFF",
    "1": "GSM SIM800L",
    "2": "DURALUX",
    "3": "PM SDS011",
    "4": "CO2 MH-Z16/19",
    "5": "PM SPS30",
    "6": "SDM120",
    "7": "SDM72D-M",
  }
  

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?usart_sensor=0

GSM

/stm.cgi?gsmcmd

Wyślij polecenie do modemu GSM.

GET /stm.cgi?gsmcmd=A
 • A to polecenie, ciąg znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmcmd=at+gsn

/stm.cgi?gsmcode

Ustaw kod autoryzacyjny dla modemu GSM.

GET /stm.cgi?gsmcode=A
 • A to kod, ciąg znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmcode=1234

/stm.cgi?gsmapn

Dodane w HW 3.5+ SW 1.40

Ustaw APN, nazwę użytkownika i hasło dla modemu GSM.

GET /stm.cgi?gsmapn=A
 • A to nazwa APN, nazwa użytkownika i hasło w formacie "apn","username","password", ciąg znaków do 63 znaków

Przykład:

# "internet","",""
http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmapn=%22internet%22%2C%22%22%2C%22%22

/stm.cgi?gsmnumber

Ustaw numer odbiorcy.

GET /stm.cgi?gsmnumberA=B
 • A to pozycja SMS, liczba całkowita 1-4 (SMS 1-4)
 • B to numery telefonów rozdzielone :, ciąg znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmnumber1=1234567891:0987654321
GET /stm.cgi?gsmnumberA=B
 • A to pozycja SMS, liczba całkowita 1-4 (SMS 1-4)
 • B to numer telefonu, ciąg znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmnumber1=1234567891
GET /stm.cgi?gsmnumber=A
 • A to numer telefonu, ciąg znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmnumber=1234567891

/stm.cgi?gsmsms

Ustaw teksty wiadomości SMS.

GET /stm.cgi?gsmsmsA=B*C
 • A to numer zapisanego SMS, liczba całkowita 1-4
 • B to tekst SMSa do wysłania przy aktywacji wpisu zdarzenia, ciąg znaków, do 160 znaków
 • C to tekst SMSa do wysłania przy deaktywacji wpisu zdarzenia, ciąg znaków, do 160 znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmsms1=sms1on*sms1off
GET /stm.cgi?gsmsms=A*B*C*D*E*F*G*H
 • A-H to teksty SMS-ów - pierwsze 4 wysyłane przy aktywacji wpisów zdarzeń, a kolejne 4 przy dezaktywacji, ciągi znaków

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmsms=sms1on*sms2on*sms3on*sms4on*sms1off*sms2off*sms3off*sms4off

/stm.cgi?gsmsendsms

Wyślij testową wiadomość SMS.

GET /stm.cgi?gsmsendsms

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmsendsms

Duralux

/stm.cgi?duralux=1

Połącz się z modułem Duraluxe.

GET /stm.cgi?duralux=1

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?duralux=1

Moduły SDM

/stm.cgi?sdm120bitrate=9600

Ustaw szybkość transmisji dla modułu SDM.

GET /stm.cgi?sdm120bitrate=9600

Przykład:

http://192.168.1.100/stm.cgi?sdm120bitrate=9600

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-14
Powrót do góry